Avansni računi

Print Friendly, PDF & Email

Kada postoji potreba da se rade avansni računi oni se rade na sledeći način:
-> Unos (u gornjem meniju)
-> Kupci i dobavljači
-> Avansni račun
-> Unos – otvori se dijalog za unos ZAGLAVLJA avansnog računa. Popunite polja -> Snimi. U ovom trenutku ste uradili zaglavlje avansnog računa. „ Poplavite“ ga i sa Enter ulazite u deo programa u kojem unosite STAVKE tog avansnog računa. Kliknete na Unos i otvoriće se dijalog za prvu stavku koju unosite. Popunite polja i idete na Snimi. Sada je snimljena prva stavka. Opet idete na Unos za drugu stavku, ponovite proces, snimite i tako za sve stavke avansnog računa koji radite. Kada ste završili sa unosom stavki računa sa ESC se vraćate u pregled Vaših avansnih računa.
Kada želite avansni račun da prenesete u redovan račun idete na strelica na dole pored Prenos -> Napravi konačan račun.

Kod izrade konačnog izlaznog računa koji treba da sadrži avansne uplate idite na strelica na dole pored Izmena -> Avansi  -> idite na Unos -> otvoriće se dijalog za odabir avansnih uplata koje treba da uđu u konačan račun -> idite na lupicu pored polja Avansni račun i biće izlistane sve avansne uplate od kupca za kojeg se radi račun. Odaberite avans -> Snimi .
Sve odabrane avansne uplate će biti obuhvaćene i prikazane na izlaznom računu.