Vođenje magacina

Print Friendly, PDF & Email

U programu je moguće voditi veliki broj magacina.

Unos magacina u šifarnik:
-> Trgovina
-> Unos
-> Osnovni podaci
-> Šifarnik magacina -> Otvori se program za unos magacina
-> Unos -> Otvori se dijalog za otvaranje magacina. Popunite polja
-> Snimi

U ovom trenutku je unešen magacin u šifarnik magacina.
Kada imate više magacina, pri izradi bilo kog dokumenta ulazni/izlazni račun, kalkulacija, itd. prvo idite na pretragu Nađi/lupica i tu odaberite željeni magacin -> Prikaži slogove.
Tek sada idete na Unos, Izmena, itd…