Author: Mladen

Avansni računi

Avansni računi

Kada postoji potreba da se rade avansni računi oni se rade na sledeći način: -> Unos (u gornjem meniju) -> Kupci i dobavljači -> Avansni račun -> Unos – otvori se dijalog za unos...

Izlazni računi

Izlazni računi

Izlazni računi kupcima: -> Trgovina -> Izlazni računi kupcima -> Idete na Nađi-lupicu, kliknite i otvoriće se dijalog u kom je potrebno da odaberete magacin za koji se radi račun. Kliknete na lupicu pored...

Ulazni računi

Ulazni računi

Ulazni računi, ulaz troškova: -> Trgovina -> Ulaz troškova -> Idite na Nađi-lupicu i otvoriće se dijalog u kom je potrebno da odaberete magacin za koji se radi račun. Kliknete na lupicu pored polja...

Vođenje magacina

Vođenje magacina

U programu je moguće voditi veliki broj magacina. Unos magacina u šifarnik: -> Trgovina -> Unos -> Osnovni podaci -> Šifarnik magacina -> Otvori se program za unos magacina -> Unos -> Otvori se...

Telefonski imenik

Telefonski imenik

Telefonski imenik je u programu zamišljen kao deo koji sadrži veliki broj informacija vezanih za komitente do kojih možete doći na jednostavan i brz način. Brzo pokretanje Telefonskog imenika u programu je sa Ctrl+t....

PDV evidencija – Uvoz robe

PDV evidencija – Uvoz robe

Da biste pravilno evidentirali PDV za uvoz robe potrebno je da uradite sledeće: – u zaglavlju ulaznog dokumenta mora biti štiklirana opcija Uvoz (pored polja za unos dobavljača) – u zavisne troškove (Ctrl+Shift+T) unosite...

Povrat robe dobavljaču

Povrat robe dobavljaču

Povrat robe dobavljaču može da se radi na dva načina: kao negativna kakulacija, smanjenje poreske osnovice kao redovna prodaja kroz fiskalnu kasu, novi promet Povrat robe kao negativna kalkulacija Ovaj način povrata robe se...

PK-1

PK-1

PK-1 ili knjiga prihoda i rashoda je propisana Zakonom. Kroz ovaj program može ručno da se vodi ili da se prenosom iz dvojnog knjigovodstva prebacuje podaci koji opet mogu da se izmene u slučaju...

Godišnji PPP obrazac

Godišnji PPP obrazac

Pojedinačna poreska prijava ili PPP je obrazac koji se predaje jednom godišnje. Od 2015. godine Poreska uprava je propisala da se podaci vezani za godišnji PPP obrazac predaju u elektronskoj formi. I to: kao...