Izlazni računi

Print Friendly, PDF & Email

Izlazni računi kupcima:
-> Trgovina
-> Izlazni računi kupcima
-> Idete na Nađi-lupicu, kliknite i otvoriće se dijalog u kom je potrebno da odaberete magacin za koji se radi račun. Kliknete na lupicu pored polja Magacin i otvoriće Vam se svi Vaši magacini. Kliknite na magacin u kojem želite da radite i idete na Vrati izbor.
Odabrali ste magacin u kojem ćete raditi račun.
-> Unos – otvori se dijalog za unos ZAGLAVLJA izlaznog dokumenta. Popunite polja. Snimi. U ovom trenutku ste uradili zaglavlje izlaznog računa.
„ Poplavite“ ga i sa Enter ulazite u deo programa u kojem unosite STAVKE tog izlaznog računa. Kliknete na Unos i otvoriće se dijalog za prvu stavku koju unosite. Popunite polja i idete na Snimi. Sada je snimljena prva stavka Vašeg izlaznog računa. Opet idete na Unos za drugu stavku, ponovite proces, snimite i tako za sve stavke izlaznog računa koji radite. Kada ste završili sa unosom stavki računa sa ESC se vraćate u pregled Vaših računa. Ovde je moguće proknjižiti dokument ukoliko to želite. „Poplavite“ račun koji želite da proknjižite, idete na dugme Knjiži, kliknete na njega, potvrdite i dokument će biti proknjižen.
Ukoliko želite da menjate nešto na dokumentu koji ste proknjižili, potrebno je prvo da ga rasknjižite, izvršite promenu -> strelica na dole pored Izmena -> odaberite da li menjate zaglavlje ili stavke -> izmenite -> Snimite i ponovo proknjižite.
Za brisanje kliknite na Brisanje. Da bi se dokument obrisao ne sme da bude proknjižen.
Pretraga /Nađi Vam omogućava pretragu po magacinu, kategoriji, radnoj jedinici, dobavljaču, broju ili datumu, itd.
Strelica na dole pored Prenos – ovde možete da prenesete Vaš račun u elektronski račun ili finansijski nalog.
Strelica na dole pored Štampa Vam otvara mogućnost da odaberete neki od postojećih izveštaja. Odaberite izveštaj koji želite, na Pregled na ekranu idete ako želite samo da pogledate, a na Štampaj ako želite da štampate.