Kako započeti novu poslovnu godinu u Poslovnom Softveru

Print Friendly, PDF & Email

Otvaranje nove poslovne godine

Na početku svake kalendarske godine potrebno je otvoriti i novu poslovnu godinu.
Uđite u Administraciju -> Unos -> Poslovne godine.
Ovde se nalaze sve do sada otvorene poslovne godine. Idite na Unos, program Vam nudi prvu sledeću godinu, snimite.
Ovim ste otvorili novu poslovnu godinu.

Prenos početnog stanja-veleprodaja:

Prenos početnog stanja – veleprodaja prenosi stanje artikala po magacinima iz prethodne poslovne godine kao početno stanje artikala u novoj poslovnoj godini.

Da biste preneli početno stanje artikala po magacinima uđite u prethodnu poslovnu godinu i u aplikaciji Trgovina iz menija odaberite Obrada -> Prenos početnog stanja-veleprodaja. Odaberite magacin – prenos se radi za svaki magacin posebno i idite na -> Prenos u početno stanje.

Prenos početnog stanja-maloprodaja:

Prenos početnog sranja – maloprodaja prenosi stanje artikala po magacinima iz prethodne poslovne godine kao početno stanje artikala u novoj poslovnoj godini.
Da biste preneli početno stanje artikala po magacinima uđite u prethodnu poslovnu godinu i u aplikaciji Trgovina iz menija odaberite Obrada -> Prenos početnog stanja-veleprodaja. Odaberite magacin – prenos se radi za svaki magacin posebno i idite na -> Prenos u početno stanje

NAPOMENA – Važno je da tačno zadate staru i novu godinu jer je prenos početnog stanja nepovratan proces.

Prenos početnog stanja – IOS:

Prenos početnog stanja – IOS prenosi finansijsko stanje po kupcima i dobavljačima za prethodnu poslovnu godinu kao početno stanje u novoj poslovnoj godini.
Odaberite poslovnu godinu u koju prenosite završno stanje. Znači, ako prenosite završno stanje sa 31.12.2019 otvorite poslovnu godinu 2020 i u aplikaciji Trgovina iz menija izaberite: Obrada -> Prenos početnog stanja – IOS.

Obriši prethodne vrednosti početnog stanja – ako izaberete ovu opciju prilikom prenosa završnog stanja prethodne godine biće obrisano kompletno početno stanje nove godine ako je uneto.
Prenesi samo ukupan saldo – ako je izabrana ova opcija umesto da svaki nezatvoreni dokument bude pojedinačno prenet, preneće se samo ukupan saldo po pojedinačnom kupcu ili dobavljaču. Ovu opciju uključujete uglavnom kada tokom godine ne zatvarate pojedinačne stavke već samo pratite ukupan saldo.

NAPOMENA: Prenos početnog stanja – IOS je nepovratan proces