Trgovina

Print Friendly, PDF & Email

Trgovina je osnovna aplikacija za rad sa robom. U sklopu trgovine se nalaze maloprodaja, veleprodaja, fakturisanje, kupci i dobavljači i operativa.