Dokumenti – Veleprodaja

Print Friendly, PDF & Email

Aplikacija sadrži brojne dokumente potrebne za poslovanje kako u maloprodaji tako i u veleprodaji.

Dokumenti

 • Početno stanje robe je dokument kojim se prenosi stanje iz prethodne godine u novu godinu.
 • Devizna kalkulacija  se koristi kod uvoza robe sa podacima od dobavljača. Sadrži nekoliko glavnih mogućnosti- „Unos“, „Izmena“, „Brisanje“, „Knjiži“, „Nađi“, „Prenos“, „Štampa“ i sl. Kada želimo da unesemo novu kalkulaciju  kliknemo na dugme“Unos“, unesemo sve relevantne podatke: broj, datum, dobavljač, adresa i sl. Da bi kalkulacija bila sačuvana potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“. Nakon snimanja, kalkulacija se pojavljuje u spisku kalkulacija. Odaberemo, „poplavimo“  kalkulaciju koju unosimo i klikom na miš ili pritiskom „enter“ na  tastaturi ulazimo u stavke kalkulacije. Svaku stavku je potrebno uneti u dijalog polju koje se otvara. Unesemo podatke vezane za stavke kalkulacije: artikal, nabavna cena, marža, porez, prodajna cena i sl. Na dugme „Snimi“ čuvamo, snimamo stavke kalkulacije. Sa „esc“ se vraćamo u prikaz svih kalkulacija. Na dugme „Knjiži“ moguće je dokument proknjižiti. Ukoliko postoji potreba da se već urađena kalkulacija izmeni prvo treba da se rasknjiži. Kada se izvrši potrebna izmena bilo zaglavlja, bilo stavki kalkulacije,  potrebno je snimiti izmene da bi bile sačuvane. Kalkulacije i stavke kalkulacije moguće je obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Program omogućava bržu pretragu kalkulacija. Kliknemo na dugme „nađi“ i zadamo neki od osnova pretrage npr.: dobavljač, od broja do broja, od datuma do datuma, i sl., zatim kliknemo na „Prikaži slogove“. Program će nam izlistati kalkulacije samo sa zadatim parametrima.  Deviznu kalkulaciju moguće je pretvoriti u redovnu kalkulaciju: dugme „Prenos“ pa „Napravi kalkulaciju“. Klikom na dugme „Štampa“ mogu da se pogledaju i odštampaju različiti izveštaji: „Rekapitulacija kalkulacija-Dobavljač“, „Rekapitulacija kalkulacija-Prodajna vrednost“, „Pojedinačni standardni ulaz“.
 • Ulaz robe – kalkulacija sadrži nekoliko glavnih mogućnosti- „Unos“, „Izmena“, „Brisanje“, „Knjiži“, „Nađi“, „Prenos“, „Štampa“ i sl. Kada želimo da unesemo novu kalkulaciju  kliknemo na dugme “Unos“, unesemo sve relevantne podatke: broj, datum, dobavljač, adresa i sl. Da bi kalkulacija bila sačuvana potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“. Nakon snimanja, kalkulacija se pojavljuje u spisku kalkulacija. Odaberemo, „poplavimo“  kalkulaciju koju unosimo i klikom na miš ili pritiskom „enter“ na  tastaturi ulazimo u stavke kalkulacije. Svaku stavku je potrebno uneti u dijalog polju koje se otvara. Unesemo podatke vezane za stavke kalkulacije: artikal, nabavna cena, marža, porez, prodajna cena i sl. Na dugme „Snimi“ čuvamo, snimamo stavke kalkulacije. Sa „esc“ se vraćamo u prikaz svih kalkulacija. Na dugme „Knjiži“ moguće je dokument proknjižiti. Ukoliko postoji potreba da se već urađena kalkulacija izmeni prvo treba da se rasknjiži. Kada se izvrši potrebna izmena bilo zaglavlja, bilo stavki kalkulacije potrebno je snimiti izmene da bi bile sačuvane. Kalkulacije i stavke kalkulacije moguće je obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Program omogućava bržu pretragu kalkulacija. Kliknemo na dugme „Nađi“ i zadamo neki od osnova pretrage npr.: dobavljač, od broja do broja, od datuma do datuma, i sl., zatim kliknemo na „Prikaži slogove“. Program će nam izlistati kalkulacije samo sa zadatim parametrima. Od kalkulacije moguće je napraviti virman za plaćanje klikom na dugme „prenos“ pa „Napravi  virman za plaćanje“.  Klikom na dugme „štampa“ mogu da se pogledaju i odštampaju različiti izveštaji: „Rekapitulacija kalkulacija-Dobavljač“, „Rekapitulacija kalkulacija-Prodajna vrednost“, „Pojedinačni standardni ulaz“.
 • Popis robe – Kada želimo da izvršimo popis robe otvorimo novi popis na dugme „Unos“ i unesemo osnovne podatke: „Magacin“, „Datum“, „Prod. vred.“, „Sastavio“, „Kontrolisao“ i sl. Na dugme „Snimi“ snimamo, čuvamo unešene  podatke.  Ulaskom u novootvoreni popis otvara se lager lista artikala. Prolazimo kroz svaku stavku, svaki artikal. Artikal koji popisujemo „poplavimo“ i kliknemo na njega. Otvara se polje unosa, unesu se svi podaci vezani za artikal koji popisujemo i na dugme „Snimi“ se snima sve unešeno. Kada se završi popis, na dugme „Knjiži „ se knjiži taj dokument. Ukoliko je potrebno izvršiti neku izmenu, dokument se mora prvo rasknjižiti. Na dugme „Brisanje“ brišemo odabrano.
 • Kontrolna inventura
 • Nivelacija se koristi za nivelisanje cene artikla.
 • Povrat robe dobavljaču je dokument kojim zavodimo povrat robe dobavljaču.
 • Otpremnica iz magacina  je dokument kojim zavodimo artikle, robu koja izlazi iz magacina.  Kada želimo da unesemo novu otpremnicu  kliknemo na dugme “Unos“, unesemo sve relevantne podatke: broj, datum, kupac, adresa i sl. Da bi otpremnica bila sačuvana potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“. Nakon snimanja, otpremnica se pojavljuje u spisku svih otpremnica. Odaberemo, „poplavimo“  otpremnicu  koju unosimo i klikom na miš ili pritiskom „enter“ na  tastaturi, ulazimo u stavke otpremnice. Svaku stavku je potrebno uneti u dijalog polju koje se otvara. Unesemo podatke vezane za stavke otpremnice: artikal, količina, cena i sl. Na dugme „Snimi“ čuvamo, snimamo stavke otpremnice. Sa „esc“ se vraćamo u prikaz svih otpremnica. Na dugme „Knjiži“ moguće je dokument proknjižiti. Ukoliko postoji potreba da se već urađena otpremnica  izmeni, prvo treba da se rasknjiži. Kada se izvrši potrebna izmena bilo zaglavlja, bilo stavki otpremnice,  potrebno je snimiti izmene da bi bile sačuvane. Otpremnice i stavke otpremnica  moguće je obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Program omogućava bržu pretragu otpremnica. Kliknemo na dugme „Nađi“ i zadamo neki od osnova pretrage npr.: komitent, od broja do broja, od datuma do datuma, i sl., zatim kliknemo na „Prikaži slogove“. Program će nam izlistati otpremnice  samo sa zadatim parametrima.
 • Prijemnica u magacin  je dokument kojim zavodimo artikle, robu koja ulazi u magacin. Kada želimo da unesemo novu prijemnicu  kliknemo na dugme “Unos“, unesemo sve relevantne podatke: broj, datum, dobavljač, adresa i sl. Da bi prijemnica bila sačuvana potrebno je kliknuti na dugme „Snimi“. Nakon snimanja, prijemnica se pojavljuje u spisku svih prijemnica. Odaberemo, „poplavimo“  prijemnicu  koju unosimo i klikom na miš ili pritiskom „enter“ na  tastaturi, ulazimo u stavke prijemnice. Svaku stavku je potrebno uneti u dijalog polju koje se otvara. Unesemo podatke vezane za stavke prijemnice: artikal, količina, cena i sl. Na dugme „Snimi“ čuvamo, snimamo stavke prijemnice. Sa „esc“ se vraćamo u prikaz svih prijemnica. Na dugme „Knjiži“ moguće je dokument proknjižiti. Ukoliko postoji potreba da se već urađena prijemnica  izmeni, prvo treba da se rasknjiži. Kada se izvrši potrebna izmena bilo zaglavlja, bilo stavki prijemnice,  potrebno je snimiti izmene da bi bile sačuvane. Prijemnice i stavke prijemnica  moguće je obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Program omogućava bržu pretragu prijemnica. Kliknemo na dugme „Nađi“ i zadamo neki od osnova pretrage npr.:  dobavljač, od broja do broja, od datuma do datuma, i sl., zatim kliknemo na „Prikaži slogove“. Program će nam izlistati prijemnice  samo sa zadatim parametrima.
 • Interna otpremnica je dokument kojim zavodimo prenos robe iz jednog u drugi magacin.
 • Interna prijamnica je dokument kojim zavodimo ulaz robe iz drugog magacina.
 • Knjiga uplata pazara VP