Izmena lozinke korisnika

Print Friendly, PDF & Email

Dijalog koji se zadužen da definisanje lozinke za određenog korisnika koja se koristi za potvrdu identiteta. Izmena lozinke se pokreće kroz meni Osam -> Izmena lozinke tek posle ispravne prijave korisnika.IzmenaLozinke
Da biste promenili lozinku morate znati staru lozinku. Stara lozinka se upisuje u prvom polju. U slučaju da se korisnik nije do sada menjao lozinku ona je podrazumevano prazna i tada se ne kuca stara lozinka kod promene. Zatim je potrebno uneti novu lozinku u polju Nova lozinka i potvrditi unos nove lozinke u polju Ponovo nova. Posle toga će pritisak na dugme spremi proveriti staru lozinku i ako je ispravna zameniti je novom ako je u oba polja (Nova lozinka i Ponovo nova) ista. Svaka greška se pojavljuje u dijalogu greške.
Dugme Briši je napravljeno zbog mogućnosti da je korisnik zaboravio svoju lozinku.  Pritiskom na dugme Briši se zabranjuje unos polja Stara lozinka jer ona tada više ne postoji.
Dugmetom Odbaci odustajete od bilo kakve izmene lozinke.
Par napomena u vezi izbora lozinke:

  • lozinka ne bi trebala bi trebala biti kraća od 6 karaktera
  • koristite kombinciju velikih i malih slova i brojeve
  • možete koristiti i specijalne znakove ali obratite pažnju prilikom kucanja da li Vam je tastatura dobro podešena
  • u slučaju da tastatura nije dobro podešena osim problema sa nekim specijalnim znakovima možee imati probelama i sa z i y (na nekim tastaturama su zamenjena) i sa našim slovima (ako podrška za naša slova nije uključena na računaru na kojem se prijavljujete)