Rekapitulacija radnika

Print Friendly

Ovde su grupisani izveštaji koji prikazuju razne sumarne ili pojedinačne podatke u vezi obračuna plata po pojedinačnom radniku.
Po otvaranju programa dobijate tabelarni pregled svih radnika zadnjeg menjanog obračunskog perioda. U Samo pregledu su postavljeni neki osnovni podaci kao što su brutto i netto plata. Iz ovog izveštaja štampate Obračunski list ili neki drugi prilagođeni izveštaj. Na vrhu tabelarnog pregleda sa leve strane su podaci o izabranom obračunskom periodu, fondu časova a sa desne strane su ukupni iznos zarade, odnosno naknade zarade i obustava. Osim toga sa desne strane je ispisan broj prikazanih radnika u odnosu na broj aktivnih u kadrovskoj evidenciji.

Opis kolona

 • S – oznaka da je radnik izabran, na ovaj način možete istovremeno pustiti izveštaj za više radnika, u slučaju da nije ni jedan radnik izabran štampa se tekući radnik
 • Šifra – numerička jedinstvena šifra radnika
 • Radnik – prezime i ime radnika
 • Zarada – ukupna zarada radnika
 • Naknada – ukupan iznos naknada zarada
 • Obustava – ukupan iznos obustava radnika
 • Za isplatu – ukupan netto iznos zarade

Mogući izveštaji

 • Obračunski list – osnovni izveštaj za radnika, sadrži sve elemente propisane u Pravilniku o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade
 • Obračunski list po grupama – podvrsta izveštaja u kojoj su različite grupe rade razdvojene
 • Normalna rekapitulacija, Po grupama doprinosa i poreza, Pojedinačni iznosi, Pojedinačni iznosi po grupama, Pojedinačni doprinosi, Pojedinačni doprinosi po grupama, Isplatni listići – Netto, Isplatni listići – DP – Netto, Isplatni listići – DP – Brutto – ostali izveštaji koji mogu da se koriste za štampu

1 Response

 1. 24.09.2014

  […] 04.09.2014 stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Pravilnik propisuje obavezne elemente Obračunskog lista koji moraju da se pojave na izveštaju. Obračunski list predstavlja izvršnu ispravu i obavezu poslodavca da taj obračun dostavlja zaposlenom radniku. U sklopu programa a u delu Rekapitulacija radnika dodana su dva izveštaja: Obračunski list i Obračunski list po grupama. Za detalje pogledajte DynaSoft uputstvo -> Obračun zarada -> Rekapitulacija radnika. […]