Rekapitulacija radnika

Print Friendly, PDF & Email

Ovde su grupisani izveštaji koji prikazuju razne sumarne ili pojedinačne podatke u vezi obračuna plata po pojedinačnom radniku.
Po otvaranju programa dobijate tabelarni pregled svih radnika zadnjeg menjanog obračunskog perioda. U Samo pregledu su postavljeni neki osnovni podaci kao što su brutto i netto plata. Iz ovog izveštaja štampate Obračunski list ili neki drugi prilagođeni izveštaj. Na vrhu tabelarnog pregleda sa leve strane su podaci o izabranom obračunskom periodu, fondu časova a sa desne strane su ukupni iznos zarade, odnosno naknade zarade i obustava. Osim toga sa desne strane je ispisan broj prikazanih radnika u odnosu na broj aktivnih u kadrovskoj evidenciji.

Opis kolona

  • S – oznaka da je radnik izabran, na ovaj način možete istovremeno pustiti izveštaj za više radnika, u slučaju da nije ni jedan radnik izabran štampa se tekući radnik
  • Šifra – numerička jedinstvena šifra radnika
  • Radnik – prezime i ime radnika
  • Zarada – ukupna zarada radnika
  • Naknada – ukupan iznos naknada zarada
  • Obustava – ukupan iznos obustava radnika
  • Za isplatu – ukupan netto iznos zarade

Mogući izveštaji

  • Obračunski list – osnovni izveštaj za radnika, sadrži sve elemente propisane u Pravilniku o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade
  • Obračunski list po grupama – podvrsta izveštaja u kojoj su različite grupe rade razdvojene
  • Normalna rekapitulacija, Po grupama doprinosa i poreza, Pojedinačni iznosi, Pojedinačni iznosi po grupama, Pojedinačni doprinosi, Pojedinačni doprinosi po grupama, Isplatni listići – Netto, Isplatni listići – DP – Netto, Isplatni listići – DP – Brutto – ostali izveštaji koji mogu da se koriste za štampu