Istorija zaposlenja

Print Friendly, PDF & Email

Kartica u kojoj se u tabelu unose podaci gde kada i do kada je radnik radio.
Predstavlja na neki način kopiju radne knjižice radnika.

Opis polja

 • Br.rad.knjižice – broj radne knjižice
 • Mesto izd. – mesto izdavanja radne knjižice
 • Staž preračunavam iz tabele – ako je ova opcija uključena staž se u potpunosti izračunava na osnovu istorije zaposlenja, ako je opcija isključena podaci se mogu ručno podesiti preko polja ispod
 • Godina, Mesec i Dan – broj godina, meseci i dana za koji je staž prethodno obračunat
 • Utvrđen staž – datum sa kojim je utvrđen staž upisan u polja Godina, Mesec i Dan
 • Vrednosti iz tabele – preračunate vrednosti za staž na koji se računa minuli rad, staž za poslednju godinu i sveukupan staž
 • Dodaj, Izmeni, Briši – dugmad za unos, izmenu i brisanje stavki istorije zaposlenja

Opis polja stavki istorije

 • Firma – naziv firme u kojoj je radnik radio
 • Broj evidencije – podatak iz zadne knjižice
 • Zaposlen od, Zaposlen do – period u kojem je radnik radio u unešenoj firmi
 • Vrsta posla – slobodan opis radnog mesta radnika
 • Vrsta RO – vrsta radnog odnosa iz šifarnika
 • Način prest. – način prestanka radnog odnosa u slučaju da je staž po ovoj stavci zaključen
 • Opis – slobodan opis u vezi unešene stavke
 • Uračunaj u minuli rad – ako je ova opcija uključena stavka će biti pridodana stažu za koji se obračunava minuli rad
 • Uračunaj u M4 obrazac radnika – ako je ova opcija uključena prilikom formiranja M4 obrasca će se pridodati ova stavka u polja meseci i dana