Unos prodaje na kasi po slobodnoj količini

Print Friendly, PDF & Email

U sklopu rada na kasi, osim sa predefinisam tasterima (Enter, Del, +, , …) količinu koja se prodaje možete i ručno zadati sa Ctrl+Enter. Postoji parametar kojim se zadaje da se pritiskom na taster Enter otvara dijalog za unos prodaje po slobodnoj količini. U slučaju unosa recepta, rabata ili slično uvek je potrebno koristiti ovaj dijalog.

Opis polja

 • Tip prodaje – ne koristi se
 • Artikal – artikal koji je izabran za prodaju, ovo polje ne može da se menja, tu je samo kao informacija
 • Količina – količina artikla koja se prodaje, ako se zada negativna vrednost roba se vraća na zalihu 
 • Broj recepta – zadaje se broj recepta u slučaju da je prodaja vezana za izdavanje recepata u apotekama 
 • Brutto – cena artikla pre odbijanja rabata
 • Rabat – odobreni rabat u postotku
 • Cena
 • Porez, Porez (%), Ukupno porez
 • Izbor cene
 • Ukupno, Nab.vrednost
 • Učešće RFZO, Participac. RFZO, Refundacija
 • Stanje pre, Rezervisano, Stanje posle, U izradi, Slobodno

 
Snimanjem podataka u dijalog odmah se zadužuje količina sa magacina i vrše potrebna knjiženja (nivelacija).