Stavke ulaznih dokumenata

Print Friendly, PDF & Email

Stavke ulaznih kalkulacija, internih prijemnica i internih otpremnica se unose na sličan način pa su ovde obrađeni zajedno.
Sledi pregled mogućih kolona u tabelarnom pregledu:

 • RB – redni broj stavke
 • Naziv – naziv artikla u šifarniku
 • Kol – količina robe u stavci ulaznog dokumenta, za prijemnice i kalkulacije se pojavljuje pozitivna vrednost, za otpremnice i povrate se pojavljuje negativna vrednost
 • Kup.cena – kupovna cena robe, cena pre oduzimanja popusta odbrenog od strane dobavljača
 • Rabat – procenat odobrenog popusta – rabata
 • Nab.cena – nabavna cena robe
 • Prod.cena – prodajna cena robe sa ukalkulisanim PDV-om, maloprodajna cena
 • Por – šifra poreske tarife, stopa poreza
 • Marža – procenat marže
 • Opis – slobodan opis u vezi stavke ulaznog dokumenta

  U slučaju da je za zaglavlje izabrano ručno knjiženje u tabelarnom pregledu se osim redovnih pojavljuju dva nova polja:

 • N – status nivelacije, < – posle knjiženja nivelacija će biti urađena na dole, > – posle knjiženja nivelacija će biti urađena na gore
 • Lag.prod. – cena artikla u lager listi pre izvršenog knjiženja

 
Provera ispravnosti ukupnih iznosa
U slučaju da ste prilikom formiranja zaglavlja uneli ukupne iznose po dokumentu prilikom otvarnja tabelarnog pregleda stavki na vrhu će biti prikazani ti iznosi u tri moguće boje. Crvena boja znači da se taj ukupan iznos ne slaže sa iznosima po stavkama. Siva boja znači da postoji neslaganje ali da je u dozvoljenim granicama zaokruživanja. Tamno plava boja znači da su iznosi u potpunosti ispravni.
 
Opis dijaloga:

 • Artikal – šifra artikla, kada je artikal pronađen ispod polja artikla će se pojaviti dodatne informacije kao što su proizvođač, bar kod i interna šifra. Osim toga biće dostupna dugmad Kartica za prikaz robne kartice artikla i Magacin za prikaz stanja i cena u drugim magacinima
 • Količina – ako je u pitanju otprema ili povrat robe ovde se unosi negativna količina inače se unosi pozitivna vrednost
 • Kupovna cena, Kup.vrednost – ova dva iznosa predstavljaju prodajnu cenu dobavljača pre nego što je odobren popust odnosno rabat
 • Rabat (%), Iznos rabata – procenat i iznos popusta za kompletnu upisanu količinu robe
 • Nab.cena, Nab.vrednost – dobavljačeva cena sa odbijenim popustom a pre dodavanja PDV-a
 • Ulazni porez – šifra poreske stope definisana kod dobavljača na osnovu koje se preračunava ulazni PDV odnosno PDV koji se može odbiti
 • Preneti por., Preneta vred. – iznos prenetog PDV-a koji se može odbiti, ove vrednosti mogu da se razlikuju u odnosu na vrednosti koje je program preračunao. Uvek je potrebno uskladiti ih sa vrednostima koje je definisao dobavljač na svom računu.
 • Marža (%), Iznos marže – procenat i iznos marže za stavku. Drugi naziv za maržu je razlika u ceni odnosno to je iznos zarade u slučaju da se sva nabavljena roba proda.
 • Bez poreza, Osnovica – iznos osnovice na jediničnom nivou i ukupno za stavku. Na ovaj iznos se obračunava PDV. Kod maloprodajnih dokumenata iznos bez poreza i osnovica se uvek preračunavaju unazad iz prodajne vrednosti robe sa ukalkulisanim PDV-om (maloprodajna cena).
 • Por.tarifa – šifra poreske tarife, pretraga mogućih šifri može da bude po nazivu, šifri ili stopi. Ako ukucate 20 program će Vam ponuditi sve poreske tarife koje su za izabrani period definisane kao 20%.
 • Porez (%), Iznos poreza – procenat ili stopa poreza i iznos poreza za ukupnu stavku
 • Prod.cena, Prod.vrednost – prodajna cena i prodajna vrednost robe. S obzirom da se ovo odnosi na maloprodajne dokumente i prodajna cena je maloprodajna sa uračunatim PDV-om.
 • Rok upotrebe, Upozorenje – rok upotrebe unešenog artikla i broj dana posle kojeg se formira upozorenje prilikom prodaje. Polje roka upotrebe može biti prazno i u tom slučaju ne postoji upozorenje o isteku roka. Podrazumevani broj dana je 100. Ispod toga su dva polja koja prikazuju trenutni rok upotrebe i broj dana za upozorenje u lager listi.
 • Redni broj – redni broj stavke. Program uvek dodeljuje prvi sledeći slobodan broj ako je unos nove stavke. Izmenom ovog polja možete menjati redosled prikaza stavki u dokumentu

Sa desne strane imate više različitih polja koja su grupisana u tri celine.
Prva celina je promenjiva i zavisi od vrste dokumenta koji unosite. Ako se unosi kalkulacija ovaj deo je prazan osim kada se unosi lek sa pozitivne liste kada program u ovom delu daje informacije u RFZO ceni. Ako se unosi interni dokumet ovde se prikazuju informacije iz referentnog magacina, podaci su sledeći: količina, kupovna cena, nabavna cena i prodajna cena u referentnom magacinu. Podaci se crpe iz javne baze tako da je podatak uvek “malo stariji” od trenutnih podataka. Osvežavanje se vrši na nekih pola sata maksimalno.
Druga celina se zove Trenutno stanje u magacinu i daje informacije za izabrani artikal iz lager liste. Osim stvarne količine u lager listi prikazuje se i podatak u količinu koja je trenutno u izradi (neproknjiženi dokumenti) i na kraju slobodnu količinu za prodaju.
Treća celina se zove Stanje posle unosa stavke (ili Stanje posle knjiženja) i daje informacije za izabrani artikal koje će biti kada se stavka unese ili proknjiži u zavisnosti kako je unos dokumenta započet (automatsko ili ručno knjiženje).