• Uncategorized
  • 0

Naknadna izmena naplate kasabona

Print Friendly, PDF & Email

Naknadna izmena naplate kasabona se radi kada za urađeni kasabon želite promeniti strukturu plaćanja. Naknadna izmena naplate kasabona pokreće se u pregledu kasabonova dugetom Naplata.

Primer 1: Promena naplate sa gotovine na VISA

Dugmetom Dodaj dodaje se vrsta plaćanja VISA u iznosu napravljenog slipa za taj kasabon. Ostatak se prebacuje na gotovinu. Ako postoji vrednost kusura na kasabonu taj iznos je potrebno dodati gotovini. Recimo kasabon je glasio na 950,00 din i zaključen je sa gotovinom od 1.000,00 din, na slipu je iznos od 900,00 i taj iznos upisujemo kao novu vrstu plaćanja, pod gotovina treba da stoji 100,00 din (50,00 din je kupac platio gotovinom a 50,00 din je kusur).

Primer 2: Promena naplate sa vojnog kasabona na gotovinu

Dugmetom Dodaj dodajemo vrstu plaćanja Vojni ček i upisujemo negativni iznos da bismo poništili stavku koja ne može da se obriše. Ukupan iznos upisujemo na Gotovina. Polje kupac potrebno je obrisati. Recimo kasabon je vojni ček 950,00 a gotovina 50,00 (ukupan račun je 1.000,00) tada za vrstu plaćanja Vojni ček upisujemo -950,00 a u Gotovina upisujemo 1.000,00.

Primer 3: Promena naplate civilnog recepta na gotovinu

Dugmetom Dodaj dodajemo vrstu plaćanja RFZO ček i upisujemo negativni iznos da bismo poništili stavku koja ne može da se obriše. Ukupan iznos upisujemo na Gotovina. Polje kupac potrebno je obrisati. Recimo kasabon ima ukupan iznos od 1.500,00 i učešće pacijenta je 40% (600,00), na refundaciji odnosno RFZO ček stoji 900,00. Sa dugmetom Dodaj dodajemo vrstu plaćanja RFZO ček i upisujemo -900,00. Pod Gotovina stavljamo 1.500,00.
NAPOMENA: Da bi civilni recept bio u potpunosti promenjen na gotovinski potrebno je iz specifikacije recepata stornirati urađeni recept ili recepte po tom kasabonu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *