Naplata fiskalnog isečka

Print Friendly, PDF & Email

Svaka fiskalna kasa razlikuje tri vrste naplate: gotovina, ček i kartica. Kartica ima nekoliko vrsta a čekovi podrazumevaju sva odložena plaćanja. U programu je moguće voditi razrađene vrste plaćanja i njihov broj i struktura zavisi od zahteva konkretne firme.

 • kartice: diners (može i na rate), visa, dina i master
 • čekovi: redovni čekovi građana (moguće je i na rate odnosno odloženo), potvrde (sindikat, za penzionere), recepti vojni, recepti civilni, vaučeri i online prodaja.

Forma za unos naplate može kombinovati više vrsta plaćanja (primer: deo je plaćen gotovinom, deo na potvrdu, deo čekovima građana, deo karticom a ostatak ide na račun) jedino što treba da obratite pažnju da će sve ove vrste da se vode na računaru posebno ali će na fiskalnoj kasi biti jedna od tri tipa: gotovina, ček ili kartica.
Većina ovih vrsta mogu se zadati izborom opcija sa desne strane:

 • Redovan ček – ovom opcijom upisujete stvarne čekove građana
 • Račun – ovom opcijom vodite sva potraživanja od pravnih lica (virmanske uplate)
 • Potvr-Sind – plaćanje na rate sindikata
 • Potvrde PIO – plaćanje na rate penzionera
 • Vaučer – prilikom preuzimanja vaučer čeka od kupca 
 • DinaCard – plaćanje svim vrstama DinaCard kartica
 • VISA – plaćanje svim vrstama VISA kartica
 • MasterCard – plaćanje svim vrstama MasterCard kartica (Master, Maestro…)
 • Diners – plaćanje na rate sa Diners karticom
 • American Express – plaćanje American Express karticom

Ako se vrsta plaćanja koju Vi morate dodati razlikuje od postojećih možete izabrati ručni unos sa dugmetom Dodaj za redovne iznosa i dugmetom Dodaj rate za dodavanje iznosa kroz više mesečnih ili polumesečnih rata. Svaki unešeni iznos možete se promeniti sa dugmetom Izmena. Svaka od ovih opcija dozvoljava unos preostalog iznosa koji već nije raspoređen. Znači ako je ukupan račun 1000,00 din a prvo ste zadali VISA od 300,00 din sledeći izbor recimo opcije Master može da dozvoli unos samo 700,00 din. Svaka razlika u prekoračenju plaćanja se postavlja pod kusur. U bilo kojem trenutku ako ste pogrešili pri unosu možete izabrati Odustani (taster ESC) i naplata se vraća na vrednosti pre promene. Drugi način je da izaberete dugme Obriši sve kojom se brišu sve vrste naplata osim onih koje se ne smeju menjati (RFZO ili vojni recept refundirani deo). Možete brisati i pojedinačne naplate sa dugmetom Obriši.
RFZO i vojni receptrefundirani deo (ček) se ne može brisati iz naplate ali se može stornirati u okviru istog kasabona. Ako je recimo, vojni ček glasio na 950,00 din dodajete još jednu vrstu plaćanja vojni ček sa iznosom od -950,00 din.

Kusur

Kusur predstavlja novac koji je vraćen kupcu. U slučaju da od kupca dobijete krupnu novčanicu a iznos računa je manji od toga kusur je razlika između primljenog novca u odnosu na iznos računa.

Ako se desi da ste pod plaćanje pogrešili pa uneli neki veliki iznos, cela razlika će biti upisana u kusur. Kod naknadne izmene plaćanja ne možete menjati iznos računa i iznos kusura tako da naknadna raspodela plaćanja mora biti suma ta dva iznosa. Primer: iznos računa je 950,00 din a kao plaćanje karticom ste greškom stavili 10.000,00 din. U kusur će program staviti 10.000,00-950,00 što iznosi 9.050,00 din. Ako je plaćanje u stvari trebalo biti sa gotovinom pod gotovina opet morate uneti 10.000,00 din. Ako je plaćeno karticom 950,00 din tada pod gotovina mora da stoji 9.050,00 din

Plaćanje na rate

Kod plaćanja na rate razlikujemo dva iznosa: prva rata i ostale rate. Ovo je bilo potrebno da bi se izbeglo zaokruživanje iznosa i samim tim odstupanje od ukupne vrednosti. Poljima Broj rata i Tempo otplate se određuje koliko će rata da bude i kojim tempom će se te rate otplaćivati. Ako je tempo otplate mesečno prva rata dolazi na naplatu za 30 dana, ako je tempo otplate polumesečno prva rata dolazi na naplatu za 15 dana. U slučaju da se kod Vas prva rata razlikuje od tih vrednosti postoji polje Prva uplata kojim to možete samostalno odrediti. Posle provere unetih iznosa u slučaju da se kasabon pušta na FP izaberite dugme Prenesi račun. U slučaju da naknadno menajte iznos naplate moguće je samo dugme Zaključi. Naknadna promena plaćanja moguća je samo u roku redovnog zaključavanja dokumentacije. Pre unosa pojedinačnih vrsta plaćanja dozvoljena su polja Račun (TK), Čekovi i Kartice. Ovim poljima direktno unosite ukupne iznose po vrstama plaćanja. Ova polja nemojte koristiti. Obavezno proverite fiskalni isečak pre nego što ga predate kupcu.

Izmena/storniranje kasabona po plaćanjima

Izmena ili storniranje kasabona po plaćanjima može biti izvršena na dva načina.


Prvi slučaj je kasa se stornira ili menja plaćanje na originalnom kasabonu. U ovom slučaju potrebno je u pregledu kasabonova izabrati dugme Naplata koje pokreće naknadnu izmenu plaćanja kasabona.


Drugi slučaj je kada se radi nalog za ispravku.

Štampanje rekapitulacije dana

Na kraju dana moguće je odštampati rekapitulaciju plaćanja ili Rekapitulaciju Dana. Rekapitulacija Dana štampan računarom se razlikuje od dnevnog izveštaja štampan fiskalnim štampačem po tome što daje podatke o vrstama plaćanja. Rekapitulacija Dana može se štampati prilikom zatvaranja dana (dugme Štampaj rekapitulaciju dana) ili u pregledu dnevnih izveštaja ako se pod Štampaj izabere Pojedinačna rekapitulacija dana.