Povrat robe dobavljaču

Print Friendly, PDF & Email

Povrat robe dobavljaču može da se radi na dva načina:

  • kao negativna kakulacija, smanjenje poreske osnovice
  • kao redovna prodaja kroz fiskalnu kasu, novi promet

Povrat robe kao negativna kalkulacija

Ovaj način povrata robe se od 15.10.2015 upotrebljava samo na ograničenom broju slučajeva koji su opisani u članu 4. stav 6. Pravilnika. Na primer, kada kupac ima opravdanu reklamaciju na robu, prekršen je dogovor o plaćanju i slično

Povrat robe kao nova prodaja

Povrat robe dobavljaču radi se kao novi promet odnosno nova prodaja i evidentira se preko fiskalne kase. Procedure je sledeća:
1. Izdvojite robu za vraćanje i pošaljite spisak dobavljaču da usaglasite količinu i vrednost robe koju vraćate
2. Dobavljač Vama treba da pošalje dokument koji predstavlja osnov za obračun i koji su sebi sadrži nazive artikala, količinu, cenu i PDV
3. Kada dobijete od dobavljača ovaj dokument (koji je u suštini isti kao nekadašnje knjižno odobrenje samo se drugačije zove) treba da uradite nivelaciju cene te robe kod sebe na lageru: sa prodajne cene iznivelisati cenu na nabavnu cenu+ulazni pdv (to je dug dobavljaču), nivelišite na cenu koju vam je dobavljač poslao u dokumentu za obračun
4. Kada završite nivelaciju uradite redovan kasabon kao i svaku drugu prodaju. Za kupca navedite Vašeg dobavljača. Označite opciju Povrat robe dobavljaču. VAŽNO JE DA IZNOS NA KASABONU MORA BITI JEDNAK IZNOSU KOJI JE DOBAVLJAČ ISKAZAO NA SVOM DOKUMENTU ZA OBRAČUN KOJI VAM JE POSLAO!
5. Kada završite sa unosom stavku pustite kasabon redovno na fisklani štampač, naplatu definišite kao Račun – Virman
6. Formirajte maloprodajni račun opcijom 6. Račun u sklopu pregleda kasabonova
6. Šaljite maloprodajni račun sa fiskalnim isečkom dobavljaču
7. Dobavljač (sada kupac) treba da nam pošalje izjavu o kompenzaciji da bi se izvršilo zatvaranje dugovanja.