PK-1

Print Friendly, PDF & Email

PK-1 ili knjiga prihoda i rashoda je propisana Zakonom. Kroz ovaj program može ručno da se vodi ili da se prenosom iz dvojnog knjigovodstva prebacuje podaci koji opet mogu da se izmene u slučaju potrebe.
Postoji dva načina unosa poslovnih promena: redovan unos i unos na osnovu šablona. U slučaju da se odlučite za unos na osnovu šablona otvara Vam se novi dijalog u kojem je potrebno zadati period izabrati pomoćne knjige i/ili finansijske promene i izabrati dugme Prenos PK-1.

Opis kolona

 • S – oznaka da je poslovna promena napravljena na osnovu šablona
 • M – oznaka da je poslovna promena ručno uneta ili naknadno menjana
 • Opis knjiženja – tekst opisa knjiženja
 • Prihodi – ukupan iznos prihoda
 • Rashodi – ukupan iznos rashoda
 • Uplata – iznos uplate po tekućem računu
 • Isplata – iznos isplate po tekućem računu
 • Opis – tekst intrnog opisa

Opis polja

 • Datum – datum knjiženja poslovne promene
 • Šablon – naziv i šifra šablona na osnovu koje je poslovan promena napravljena (ako se prenosila iz dvojnog knjigovodstva)
 • Opis knjiženja – opis knjiženja poslovne promene
 • Prihodi – Roba 20% – iznos prihoda od prodaje robe, proizvoda ili materijala po opštoj stopi
 • Prihodi – Roba 10% – iznos prihoda od prodaje robe, proizvoda ili materijala po posebnoj stopi
 • Prihodi – Roba bez PDV – iznos prihoda od prodaje robe, proizvoda ili materijala bez PDV-a
 • Prihodi – Usluga sa PDV – iznos prihoda od usluga sa PDV-om
 • Prihodi – Usluge bez PDV – iznos prihoda od usluga bez PDV-a
 • Prihodi – Ostali prihodi – svi ostali nedeklarisani prihodi
 • PDV – Obračunati – iznos obračunatog PDV-a
 • PDV – Prethodni – iznos prethodno obračunatog PDV-a
 • PDV – Uplaćeni – iznos uplaćenog PDV-a
 • Tekući račun – Uplaćeno – iznos uplate po tekućem računu
 • Tekući račun – Isplaćeno – iznos isplate po tekućem računu
 • Rashodi – Nabav.vred – nabavna vrednost robe, repromaterijala i rezervnih delova
 • Rashodi – Vred.sopstv. – vrednost sopstvenih proizvoda u prometu na malo
 • Rashodi – Razlika u ceni – iznos razlike u ceni
 • Rashodi – Obračunati PDV – iznos obračunatog PDV-a
 • Rashodi – Troškovi – troškovi proizvodnih usluga, amortizacije i nematerijalni troškovi
 • Rashodi – Zarada – troškovi zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi
 • Rashodi – Ostali rashodi – iznos finansijskih i ostalih nedeklarisanih rashoda
 • Opis – slobodan interni opis u vezi poslovne promene. Opis se ne štampa.
 • Stavka je ručno uneta ili menjana – ova oznaka ne može da se menja već samo služi kao status trenutne promene. Ako je oznaka označena ili ste ručno uneli poslovnu promenu ili ste promenu prenešenu preko šablona menjali