Tagged: Obračun zarada

Rekapitulacija radnika

Rekapitulacija radnika

Ovde su grupisani izveštaji koji prikazuju razne sumarne ili pojedinačne podatke u vezi obračuna plata po pojedinačnom radniku. Po otvaranju programa dobijate tabelarni pregled svih radnika zadnjeg menjanog obračunskog perioda. U Samo pregledu su...