Unos izlaznog dokumenta – stavke

Print Friendly, PDF & Email

Jedan izlazni dokument može imati neograničeni broj stavki. U slučaju da kod štampe ne može sve stati na jednu A4 stranicu, biće odštampan onoliki broj stranica koliko je potrebno da se sve stavke prikažu.
Naravno bilo bi dobro da taj broj stavki bude takav da kod štampe ne prelazi jednu A4 stranicu. 

Opis polja

 • Redni broj – redni broj stavke, bitno je za određivanje redosleda kod prikaza i štampe 
 • Artikal – šifra artikla, moguće je uneti šifru artikla deo naziva ili bar kod, u slučaju da postoji više artikala koji zadovoljavaju izabrani filter biće prikazana lista svih pronađenih artikala sa mogućnošću izbora konkretnog artikla. Deo naziva pronalazi sve artikle koji započinju sa unetim tekstom, u slučaju da želite pronaći artikle kod kojih uneti tekst može biti u bilo kojem delu naziva potrebno je unos započeti sa % (znak postotka). 
 • Slobodni naziv – slobodan naziv artikla. Svaki artikal ima naziv ali u slučaju da se biramo artikal iz liste ili želimo drugačije prikazati naziv artikla ovde popunjavamo 
 • Dozvoli slobodan naziv – parametar na osnovu kojeg se dozvoljava unos slobodnog dela artikla. 
 • Pogledaj karticu artikla 
 • Količina – količina artikla koji se izdaje na izlaznom dokumentu 
 • Prod.cena, Prod.vred – prodajna cena i vrednost (količina puta cena) izabranog artikla ili slobodnog naziva
 • Rabat, Iznos rabata – procenat rabata i iznos za kompletnu unešenu količinu
 • Jed.osnovica~, Osnovica – Jedinična osnovica i ukupna osnovica za obračun PDV-a. Jedinična osnovica je zaokružena vrednost jer se prikazuje na dve decimale. 
 • Porez, Porez (%), Iznos poreza – šifra poreza, stopa poreza u procentu i ukupan iznos poreza za unešenu stavku
 • Jed.nakn.~, Naknada – jedinična naknada (za količinu 1) i ukupna nakdana za plaćanje stavke 
 • Konto prihoda – finansijski konto prihoda po urađenoj stavci
 • Opis – slobodan opis unešene stavke, ne štampa se na izlaznom dokumentu

Ostali podaci na formi

Osim redovnih polja koja se unose na formi se nalaze i neki podaci koji mogu olakšati unos i kontrolu unosa stavke.

 • Trenutno stanje u magacinu – ovde se prikazuju trenutni podaci iz lager liste
 • Stanje posle unosa – ovde se prikazuju podaci koji će biti u slučaju da se stavka unese a dokument proknjiži
 • Stanje – trenutno stanje količine izabranog artikla za određeni magacin (podatak iz lager liste)
 • Rezervis. – rezervisana količina dokumentom rezervacije, dokument rezervacije mora biti proknjižen
 • U izradi – količina koja je trenutno u fazi izrade (nije proknjiženo)
 • Slobodno – slobodna količina za dalju prodaju, dobija se po formuli stanje – rezevisano – u izradi. Samo slobodnu količinu je moguće prodati ako je zabranjena negativno stanje robe.
 • Nabavna cena – nabavna cena artikla u lager listi, ovaj podatak se pojavljuje samo ako trenutno prijavljeni korisnik ima pravo da vidi nabavnu cenu
 • Prodajna cena – prodajna cena artikla u lager listi