Fiskalna kasa: Pitanja i odgovori

Print Friendly, PDF & Email

Pitanje: Fiskalni štampač je na servisu, kako mogu da koristim program u tom periodu?
Odgovor: Proceduru rada bez fiskalnog štampača/kase je propisala Poreska uprava, potrebno je za svaki prodani artikal ručno popuniti fiskalni isečak u paragon bloku. U sklopu programa možete unositi svaku prodaju, umesto prenos u FP koristitite dugme Zaključi. Na kraju dana možete štampati rekapitulaciju dana kao zamenu za dnevni izveštaj. Ako želite da Vam se rekapitulacija dana pojavi u KEPU potrebno je u sklopu pregleda dnevnih izveštaja blokirati fiskalni dan.


Pitanje: Kako da znam da li je fiskalna memorija skoro puna i kako da se pripremim za servis?
Odgovor: Na svakom dnevnom izveštaju postoji brojač, svakim danom taj broj je sve manji. Pre slanja fiskalnog štampača na servis potrebno je odštampati periodični izveštaj za zadnji poreski pored. Posle zamene memorije to nećete moći uraditi.