Grupna izmena artikala

Print Friendly, PDF & Email

Grupna izmena artikala je način da se odjednom, u jednom potezu, promeni određena karakteristika jednog ili više artikla. Podatke koje je moguće promeniti na ovaj način su: kategorija artikla, proizvođač, jedinica mere, minimalna, maksimalna i optimalna količina, status VIP popusta, komitenta odjave i status odjave.
Grupna izmena se izvršava iz lager liste izborom opcije grupna izmena koja se nalazi u dugmetu Izmena (pritisnete strelicu prema dole desno od dugmeta).
Da biste izvršili grupnu izmenu prvo je potrebno da izaberete artikle. Izbor artikala radite redovnim opcijama u sklopu pretrage (dugme Nađi). Dozvoljena Vam je bilo koja kombinacija koju biste i inače koristili da izdvojite određenu grupu artikala.
Primer: Izmena statusa VIP popusta svih artikala čiji je proizvođač GALENIKA.
1. Otvorite lager listu
2. Izaberite dugme Nađi
3. Pod karticom 2.Grupe u polje Proizvođač unesite galenika
4. Pritisnite ENTER
5. Izaberite dugme Prikaži slogove
(Sada u lager listi imate izlistane samo artikle čija je oznaka za proizvođača GALENIKA)
6. Izaberite opciju grupne izmene pod dugmetom Izmena
(Na vrhu dijaloga imate broj artikala za koje će se karakteristika promeniti)
7. Kliknite na check polje levo od polja VIP popust
8. Izaberite odgovarajuću opciju, recimo Artikal nema pravo na VIP popust
9. Izaberite dugme Izmeni sve
NAPOMENA: Izmena artikala se obavlja na više artikala istovremeno, obrada je jednosmerna i ne može se prekinuti. Posle izvršene obrade svi artikli koji su trenutno prikazani u lager listi će imati novoizabranu karakteristiku. Molim Vas da dobro proverite koje artikle menjate.
Podaci komitenta odjave i statusa odjave menjaju se samo za artikle čije je stanje u trenutku promene 0.