Unos ulaznog dokumenta – zaglavlje

Print Friendly, PDF & Email

Unos zaglavlja ulaznog dokumenta podeljen je na nekoliko celina:

Osnovni podaci

 • Magacin – šifra magacina za koji je ulazni dokumen vezan
 • Dokument – vrsta ulaznog dokumenta
 • Cenovnik – šifrarnik nabavnih cena, opciono polje
 • Radna jedinica – šifra radne jedinice u sklopu magacina
 • Broj – numerički broj ulaznog dokumenta, broj mora biti jedinstven na nivou magacina, radne jedinice nemaju posebne brojeve.
 • Grupna oznaka – koristite se prilikom definisanja šablona, svaka grupna oznaka na nivou jednog dobavljača razdavaja dokumente kod šabloniranja. Primer dobijate dva računa od Telekoma, jedan za telefon 064 a drugi za telefon 065, u grupnu oznaku kod uvođenja troška možete upisati 064 ili 065 da biste napravili posebne šablone.
 • Datum – datum knjiženja ulaznog dokumenta
 • Datum prometa – datum prometa dobara po ulaznom dokumentu
 • Datum KPR – datum za knjiženje u KPR knjizi
 • Dobavljač – šifra komitenta, svaki dobavljač mora biti definisan u šifarniku komitenata ili Telefonskom imeniku.
 • Nije PDV – oznaka da ulazni dokument nije u sistemu za obračun PDV-a, ovaj podatak se uglavnom preuzima iz matičnih podataka za komitenta. Kada dobavljač nije u PDV-u nema prenetog PDV-a odnosno ulazna poreska tarifa je A (0%).
 • Uvoz – oznaka da je ulazni dokument vezan za uvoz robe
 • Ulazni dokument je u potpunosti plaćen – ako je ova opcija uključena ulazni dokument se neće pojaviti u Izvodu otvorenih stavki.

 

Plaćanja

 • Tekući račun – tekući račun dobavljača na koji će se izmiriti obaveze plaćanja
 • Broj dok – broj originalnog dokumenta kod dobavljača
 • Datum dok – datum originalnog dokumenta kod dobavljača
 • Valuta – datum valute plaćanja obaveza
 • Dana valute – broj dana za plaćanje u odnosu na datum originalnog dokumenta kod dobavljača
 • Tip – tip originalnog dokumenta kao osnov za unos, može biti Račun, Otpremnica, Predračun i Avansni račun
 • Šifra valute – valuta odnosno moneta u kojoj se vodi ulazni dokument, u nastavku je vrsta kursa za obračun 
 • Vrednost kursa – vrednost kursa izabrane valute u odnosu na baznu valutu
 • Poziv na broj – poziv na broj koji će se koristiti prilikom izrade naloga za isplatu (virmana) ili elektronskog plaćanja. Program vrši kontrolu poziva na broj po modulu 97 i obaveštava Vas da li je sve u redu. Ako je polje pored poziva na broj označeno znači da program neće dozvoliti unos ako poziv na broj nije ispravan.
 • Opis (svrha plaćanja) – slobodan opis ulaznog dokumenta, koristi se i kao svrha plaćanja prilikom izrade naloga za isplatu (virmana) ili elektronskog plaćanja.