Obračun zarada – Objedinjena naplata

Print Friendly, PDF & Email

Sa 01.01.2014 stupa na snagu novi Zakon koji propisuje način obračuna zarada kroz objedinjenu naplatu poreza po odbitku.
Na stranici http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/informacije-objedinjena.html pogledajte detalje o tome.
U sklopu programa dodana je opcija Unos – Obrazac PPP-PD koja za svaki obračunati period sastavlja jednu poresku prijavu.
U kadrovskoj za radnike sa nepotpunim radnim vremenom potrebno je podesiti koeficijent angažovanja i oznaku da li radnik radi samo kod jednog poslodavca ili više njih.
U obračunskim periodima potrebno je uneti da li je period konačan ili ne i datum isplate.
Obračunajte zaradu kao i do sada.
Pregledajte Obrazac PPP-PD i korigujte obračun po potrebi.
U meniju Prenos imate opciju Napravi XML datoteku – izvoz u PU i uvezite datoteku preko portala na poreskoj upravi.
Kada dobijete odgovor od poreske uprave snimite ga kao XML datoteku i u meniju Prenos imate opciju Preuzmi XML datoteku – uvoz iz PU. Na osnovu odgovora dobićete naloge za isplatu netto zarada i poreza i doprinosa sa odgovarajućim pozivom na broj.