Otvaranje dana ili smene

Print Friendly, PDF & Email

Otvaranje dana ili smene je prosta procedura. Definiše se datum, broj smene i startni iznos. Ako je prvo otvaranje dana otvara se prva smena odnosno u smena se upisuje 1.
Pre otvaranja dana ili smene potrebno je definisati fiskalni uređaj ili prodajno mesto.
U slučaju da se startni iznos želi uneti u apoenima izabere se stranica 2. Specifikacija starta i za svaki od novčanih apoena se unosi broj komada.

  • Odštampaj isečak na običnom štampaču – izabrani podaci a vezani za otvarnje smene će se odštampati na štampaču
  • Automatski prenesi stanje iz veznih magacina – ako postoje vezni magacini potrebno je pre prodaje preuzeti podatke, uključuvanjem ove opcije to se radi automatski prilikom otvaranja smene
  • Brisanje svih atikala iz FP prilikom otvaranja prve smene – ponekad se brisanje artikala radi nako zatvaranja dana a ponekad pre početka rada. Ovom opcijom se automatizuje brisanje artikala iz FP.
  • Zabrani izmenu dana-smene – administratorski parametar, ako je uključen, polja datuma i smene su zabranjena i popunjavaju se na osnovu prethodno zatvorene smene ili dana.
    Recimo: ako je zadnja zatvorena smena bila broj 2 a prodajno mesto ima 3 smene tada će se ponuditi isti datum ali treća smena. Ako je prethodno zatvoren ceo dan ponuđeni datum je sledeći i smena je prva.
  • Kontrolno pitanje za već otvaranu smenu/dan – administratorski parametar, ako je uključen zabranjeno je višestruko otvaranje iste smen u okviru jednog dana