Fiskalni uređaj / prodajno mesto

Print Friendly, PDF & Email

Fiskalni uređaj ili prodajno mesto se definiše za svako prodajno mesto u svim pojedinačnim magacinima.

1. Osnovno

 • Šifra – numerička šifra prodajnog mesta, program nudi prvi sledeći slobodan broj
 • Naziv – identifikacioni naziv prodajnog mesta
 • Maloprodaja – šifra magacina kojem prodajno mesto pripada
 • Radna stanica – naziv radne stanice na koju je fizički spojen fiskalni uređaj
 • Fiskalizacija – datum izvršene fiskalizacije uređaja
 • Start smene – podrazumevani iznos starta smene
 • Tip – tip fiskalnog uređaja, moguće vrednosti su: Nema uređaja, Štampač, Kasa, Prodajno Mesto
 • Model tip – tip modela fiskalnog uređaja
 • Veza – način na koji je ostvarena veza sa fiskalnim uređajem, moguće vrednosti su: Nema veze, Direktna (Com/USB), MetaLINK, Online euro, Galeb driver, HCP Residental.
 • Ulaz podataka – putanja do mesta gde se smeštaju komande odnosno ulazni podaci za fiskalni uređaj i driver
 • Izlaz podataka – putanja do mesta gde se smeštaju odgovori odnosno izlazni podaci od fiskalnog uređaja i/ili drivera
 • Opis – slobodan opis prodajnog mesta

2. Smene

U ovom delu se definišu smene, vremena otvaranja i vremena zatvaranja

 • Smena – broj smene za koju se definišu podaci
 • Otvori početak, Otvori kraj – interval u satima kada se očekuje otvaranje  
 • Zatvori početak, Zatvori kraj – interval u satima kada se očekuje zatvaranje smene

3. Radne stanice

U ovom delu se definišu podaci koji se mogu razlikovati za svaki računar/radnu stanicu koja će koristiti usluge fiskalnog uređaja i/ili drajvera.

 • Radna stanica – šifra radne stanice za koju se definišu posebni podaci
 • Com port – numeriška vrednost com porta koji će se koristiti za komunikaciju izabrane radne stanice sa fiskalnim uređajem
 • Ulaz podataka – putanja na koju će izabrana radna stanica slati komande
 • Izlaz podataka – putanja sa koje će izabrana radna stanica preuzimati odgovore
 • Opis – slobodan opis u vezi definicije