Zatvaranje dana ili smene

Print Friendly, PDF & Email

Opis polja:

 • Kasa – šifra prodajnog mesta za koje se vrši zatvaranje dana ili smene
 • Datum – datum dana ili smene koja se zatvara
 • Smena – redni broj smene koja se zatvara, u slučaju da pored rednog broja smene stoji tekst “Zadnja smena” to znači da će se zatvoriti i smena i dan
 • Ukupno novac – ručno prebrojani novac (gotovina), dugmetom Specifikacija novca možete preciznije definisati prebrojani novac u apoenima
 • Presek stanja – ručno zadavanje komande za presek stanja
 • 1. Pregled naplate – na ovoj stranici su ispisani ukupni iznosi po osnovim kategorijama naplate (ček, kartica i gotovina) za trenutnu smenu, ostale smene i ceo dan. Sa dugmetom Detaljno naplata smene i Detaljno naplata dana gledate razrađenu rekapitulaciju naplate. U slučaju da imate nefiskalnizovani ili otvorenih kasabonova to će biti prikazano u dnu crvenom bojom. Osim toga prikazuje se i informaciju ukupno storniranih (urađenih naloga za ispravku) za smenu i dan.
 • 2. Parametri – na ovoj stranici su neki od parametara kojim se detaljno podešava rad na zatvaranju smene ili dana
 • Štampaj izveštaj – štampanje izveštaja na malom štampaču kao rekapitulaciju dana ili smene
 • Štampaj rekapitulaciju dana – štampanje rekapitulacije dana (u slučaju da se zatvara zadnja smena u toku dana).
 • Zatvori dan/smenu – zatvori smenu ili dan. U slučaju da se zatvara smena biće odštampan presek stanja i biće automatski otvorena naredna smena u toku istog dana. U slučaju da se zatvara dan, biće urađen dnevni izveštaj i biće automatski otvorena prva smena narednog dana
 • Zatvori formu – zatvaranje ove forme

 
Zatvaranjem dana ili smene se zatvara jedan period rada. Kasabonovi urađeni u tom periodu se sabiraju i dobijaju se ukupne vrednosti. Ako je u pitanju zatvaranje dana kreiraju se stavke u KEPU knjizi, KIR evidenciji i rekapitulacija dana.
Prilikom zatvaranja dana za prodajna mesta povezana sa fiskalnim uređajem štampa se opciono presek stanja i obavezno dnevni izveštaj. Ako je tako naglašeno svi definisani artikli u fiskalnom uređaju se brišu i spremni su za novo formiranje.
Posle svakog otvaranja dana ili smene sledi zatvaranje dana ili smene. Program uvek nudi prethodno otvorenu smenu ili dan. Posle zatvaranja dana ili smene automatski se otvara nova smena ili dan (u zavisnosti da li je zatvorena smena bila zadnja).
NAPOMENA: Fiskalni uređaj poseduje svoju memoriju i svoj sistemski sat koji mora biti usklađen sa stvarnim vremenom. Iznimno se može desiti da za periodični izveštaj fiskalnog štampača za jedan dan imate dva ili više dnevnih izveštaja. Jedan od primera je kada se zatvaranje prvog dana uradi posle ponoći a zatvaranje sledećeg dana pre ponoći pa su realno ta dva dnevna izveštaja u sklopu jednog dana na fiskalnoj memoriji. Vi u računaru imate dva pazara, pojedinačne stavke u KEPU i KIR. Zbog toga je bitno zatvaranje zadnje smene ili dana uraditi pre 23h.
Fiskalni uređaj ne poznaje rad u smenama. Zbog toga kada pustite presek stanja u drugoj smeni dobijate iznose za obe smene zajedno.