Vojni recepti

Print Friendly, PDF & Email

Vojni recepti su vrsta civilnih recepata koji se ne refundiraju od strane RFZO već po posebnom Ugovoru sa FSOVO.
Sami recepti koji se primaju od strane pacijenta imaju istu formu kao redovni recepti ali imaju oznaku da je pacijent osiguran preko vojske i potrebne pečate.
U sklopu programa se radi redovna prodaja osim što se prilikom otvaranja kasabona dodaje polje kupac FSOVO i u slučaju da pacijent plaća participaciju označi se polje Participacija.
Posle unosa artikala na prodaji pokreće se redovno zatvaranje kasabona. Na osnovu opcije participacije preračunavaju se iznosi koji idu kao Vojni ček i deo koji se plaća gotovinom. Fiskalni isečak se izrađuje sa ceo kasabon odjednom sa evidentiranim čak i gotovina poljima.
Jednom ili dva puta mesečno (zavisi od dogovora) izrađuje se specifikacija vojnih recepata i zajedno sa njom rekapitulacija odnosno račun za FSOVO.

You may also like...