Maloprodaja

Print Friendly, PDF & Email

Maloprodaja predstavlja način magacinskog vođenja i vođenja prodaje po osnovu maloprodajnih prodajnih cena. Maloprodajne prodajne cene su sa ukalkulisanim PDV-om i koriste se prilikom izdavanja fiskalnih isečaka krajnjim kupcima koji su uglavnom fizička lica.
U sklopu maloprodaje moguće je voditi stanje zaliha ali nije obavezno.
Maloprodaja je u direktnoj vezi sa fiskalnim uređajima. Jedna maloprodaja može imati više fiskalnih uređaja (više prodajnih mesta u sklopu jednog magacina).  Za detalje pogledajte Fiskalni uređaji / prodajno mesto.