Parcijalni popust u prodaji

Print Friendly, PDF & Email

Program se pokreće kroz meni Unos -> Osnovni podaci -> Parcijalni rabat u prodaji.
U tabelarnom pregledu su prikazana pojedinačna pravila pri formiranju popusta.
Prilikom unosa novog pravila potrebno je uneti:

  • Proizvođač – šifra proizvođa za kojeg se određuje popust
  • Poreska tarifa – šifra poreske tarife za koju se određuje popust
  • Bez kategorije – šifra kategorije komitenata za koju popust ne važi
  • Rabat – stopa rabata koja će se formirati
  • Opis – Slobodan opis u vezi unetog popusta

Napomene:
– kupca treba zadavati prilikom kucanja šifre za izradu kasabona (polje Kupac) da bi se popust odobrio ili ne, naknadna izmena kupca prilkom naplate ne utiče na ostvareni popust
– polja Proizvođač, Poreska tarifa i Rabat su obavezna, popust neće biti odobren ako jedno od njih nije popunjeno
– polje Bez kategorije se popunjava u slučaju da postoji grupa kupaca za koje popust neće važiti. Potrebno je za svakog pojedinačnog komitenta uneti kategoriju
– ako postoji parcijalni popust za artikal neće biti odobren niti jedan drugi popust u prodaji