Prosto knjigovodstvo

Print Friendly, PDF & Email

Kao što verovatno već znate preduzetnici mogu na dva načina da vode svoje poslovanje. Prosto knjigovodstvo se vodi kroz dve knjige (PK-1 i PK-2) a dvojno kroz glavnu knjigu. Radi lakšeg rada preporučeno je vođenje knjiga kroz dvojno knjigovodstvo ali radi uprošćenja štampe i prikaza moguće je podatke iz dvojnog knjigovodstva na pravi način prikazati kroz knjige prostog knjigovodstva.
Sledi pregled knjiga prostog knjigovodstva:

 • Obrazac PK-1
  Poslovna knjiga prihoda i rashoda. Osnovna knjiga koja se vodi u prostom knjigovodstvu. Na dve landscape A4 stranice se prikazuju podaci o prihodima, rashodima, PDV-u i uplatama i isplatama po tekućem računu
 • Obrazac PK-2
  Poslovna knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara. U pripremi.

 
Pored navedenih poslovnih knjiga, istim pravilnikom, u zavisnosti od delatnosti koju preduzetnik obavlja, propisana je obaveza vo­đenja pojedinačnih analitičkih evidencija iz kojih se određ­eni podaci knjiže u poslovnoj knjizi PK-1, kao što su sledeće evidencije:

 • Obrazac KL – kalkulacija prodajne cene
 • Obrazac DPU – list dnevnog prometa ugostitelja
 • Obrazac PM – evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja
 • Obrazac GP – evidencija o gotovim proizvodima
 • Obrazac KR – prijemni-evidencioni list komisione robe
 • Obrazac KR-1- evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe