Tagged: Apoteka

Apoteka

Apoteka

Apoteka predstavlja aplikaciju koja je u sklopu maloprodaje posvećen specifičnostima prodaje u apotekarskim ustanovama. Aplikacija je nadogradnja aplikacija Fiskalna kasa, Trgovina i Saldakonti. Apoteka kao maloprodajni objekat zahteva vođenje stanja zaliha robe, svaki uvedeni artikal...

Recepti: Pitanja i odgovori

Recepti: Pitanja i odgovori

Pitanje: Sređujem recepte i nemam redne brojeve 15 i 16, zašto?Odgovor: To se dešava kada započnete više recepata, svaki od tih recepata mora dobiti redni broj a u slučaju da odustanete od nekih redni...

Vojni recepti

Vojni recepti

Vojni recepti su vrsta civilnih recepata koji se ne refundiraju od strane RFZO već po posebnom Ugovoru sa FSOVO. Sami recepti koji se primaju od strane pacijenta imaju istu formu kao redovni recepti ali...

Recepti – Izrada elektronske fakture

Recepti – Izrada elektronske fakture

Elektronska faktura predstavlja XML dokument koji je propisao RFZO i koji se šalje jednom mesečno da bi na osnovu njega RFZO preuzeo sve Vaše izdane recepte u toku tog meseca. U sklopu programa Apoteka...

Apotekarski recepti

Apotekarski recepti

Apotekarski odnosno civilni recepti ili kraće recepti su forma programa koja omogućava evidenciju preuzetih recepata od pacijenata, njihovu kontrolu i evidenciju plaćanja na deo koji plaća pacijent i deo koji plaća rfzo i kasnije...