Recepti – Izrada elektronske fakture

Print Friendly, PDF & Email

Elektronska faktura predstavlja XML dokument koji je propisao RFZO i koji se šalje jednom mesečno da bi na osnovu njega RFZO preuzeo sve Vaše izdane recepte u toku tog meseca.
U sklopu programa Apoteka pod menijem Unos->Recepti->Specifikacija civilnih recepata pokreće se prikaz specifikacije. Specifikacija je podrazumevano prikazana za prethodni period i za sve filijale. Sa Nađi birate neki drugi period ili filijalu za koju izdajete elektronsku fakturu. Formiranje datoteke ide pod Prenos->Napravi elektronsku fakturu.
Po izvršenom prenosu program Vas obaveštava koliko i na kojoj lokaciji je napravio XML dokumenata. Po trenutno važećim propisima postoji po jedan XML dokument za svaku filijalu i svaku državu iz koje je pacijent za koje su rađeni recepti.
Jednom formirani XML dokumenti nalaze se na lokaciji aplikacije. Format je sledeći Recepti_GGMM_FF_DDD.xml. GG – je godina izdavanja, MM – mesec izdavanja, FF – filijala, DDD – država prijave pacijenta. Potrebno je sve formirane xml dokumente za izabrani mesec poslati na unapred dogovoreno mail adresu. Sa iste mail adrese ćete dobiti odgovor od RFZO.

You may also like...