Recepti – Izrada elektronske fakture

Print Friendly

Elektronska faktura predstavlja XML dokument koji je propisao RFZO i koji se šalje jednom mesečno da bi na osnovu njega RFZO preuzeo sve Vaše izdane recepte u toku tog meseca.
U sklopu programa Apoteka pod menijem Unos->Recepti->Specifikacija civilnih recepata pokreće se prikaz specifikacije. Specifikacija je podrazumevano prikazana za prethodni period i za sve filijale. Sa Nađi birate neki drugi period ili filijalu za koju izdajete elektronsku fakturu. Formiranje datoteke ide pod Prenos->Napravi elektronsku fakturu.
Po izvršenom prenosu program Vas obaveštava koliko i na kojoj lokaciji je napravio XML dokumenata. Po trenutno važećim propisima postoji po jedan XML dokument za svaku filijalu i svaku državu iz koje je pacijent za koje su rađeni recepti.
Jednom formirani XML dokumenti nalaze se na lokaciji aplikacije. Format je sledeći Recepti_GGMM_FF_DDD.xml. GG – je godina izdavanja, MM – mesec izdavanja, FF – filijala, DDD – država prijave pacijenta. Potrebno je sve formirane xml dokumente za izabrani mesec poslati na unapred dogovoreno mail adresu. Sa iste mail adrese ćete dobiti odgovor od RFZO.

Povezano