Maloprodajni računi

Print Friendly, PDF & Email

Maloprodajni računi predstavljaju dokument koji pravnim licima služi kao osnova za knjiženje u slučaju virmanskog plaćanja.
Osnov za izradu maloprodajnog računa je uvek kasabon (fiskalni isečak). Poželjno je da prilikom izrade kasabona za naplatu stavite Ček-Račun u iznosu u kojem će kupac imati negotovinsku (virmansku) obavezu. Znači ako je ukupan iznos računa 1.500,00 din a pravno lice 700,00 din plati gotovinski (keš, kartica…) za ostatak je potrebno sastaviti maloprodajni račun na kojem će biti naznačeno da je ukupan dug 1.500,00 din ali da je obaveza kupca u iznosu od 800,00 din.
Svaki kasabon je moguće preneti u maloprodajne račune. Osim zadanog kupca i evidentirane naplate u maloprodajni račun se prenose sve stavke koje su i na kasabonu.